Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 33 SGK trang 119 địa lí 8: Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống dân cư đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long?
Các em đã được biết đông bằn sông hồng và đồng bằng sông cửu long là hai đồng bằng châu thổ các con sông lớn ở nước ta, hằng năm nguồn lợi mà hai vùng đồng bằng này mang lại là vô cùng lớn, đem trị giá trị lớn về kinh tế cho nhân dân ở đây, cuộc sống được ngày càng phát triển hơn. Để hiểu rõ hơn được vấn đề này các em hãy trả lời câu hỏi 5 giữa bài 33 SGK trang 119 địa lí 8: Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động như thế nào tới thiên nhiên và đời sống dân cư đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 5 giữa bài 33 SGK trang 119 địa lí 8
Trả lời:
Lượng phù sa lớn như vậy đã có những tác động tới thiên nhiên và đời sống dân cư đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long như sau: lượng phù sa làm bồi đắp đồng bằng hằng năm, giúp tăng năng suất cây trồng, ổn định đời sống dân cư nơi đây. Bên cạnh đó phù sa bồi đắp mở rộng đồng bằng về phía biển, nền kinh tế của vùng ngày càng phát triển kéo theo nền kinh tế cả nước cũng phát triển mạnh.
Xem thêm: Địa li 8: Em hãy cho biết một số giá trị của sông ngòi nước ta Địa lí 8 bài 33 SGK