Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8: Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào?
Các em đã được học về các hệ thống sông ở nước ta và đặc điểm phân bố, tính chất của từng hệ thống sông khác nhau, mỗi hệ thống có những hình dạng và kích thước khác nhau, đều đem lại những giá trị cho con người. Để hiểu hơn về vị trí của những hệ thống sông đó thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8: Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 2 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8
Trả lời:
Địa điểm Nằm trên bờ
Hà nội Sông Hồng
Tp. Hồ Chí Minh Sông Sài Gòn
Đà Nẵng Sông Hàn
Cần Thơ Sông hậu Giang
Xem thêm: Địa lí 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long