Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8: Xác định trên hình 33.1 chín hệ thống thống sông lớn của nước ta?
Các em đã được học về hình thái và cấu tạo của hệ thống sông suối kênh rạch ở nước ta, nước ta có 9 hệ thống sông lớn, chúng có mối quan hệ mật thiết vói nhau tạo thành một mạng lưới sông dày đặc, hằng năm lượng phù sa mà chúng đem lại rất cao, đem lại nhiều giá trị về kinh tế, phát triển nhiều ngành nghề đánh bắt nuôi trồng, xuất khẩu ra quốc tê. Để hiểu thêm về đặc trưng của hệ thống sông lớn của nước ta thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8: Xác định trên hình 33.1 chín hệ thống thống sông lớn của nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 1 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8
Trả lời:
Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ ở hình 33.1 để xác định các hệ thống sông lớn của nước ta, gồm 9 hệ thống sông lớn và nhiều hệ thống sông nhỏ khác trên lãnh thổ Việt Nam.
Xem thêm: Địa li 8: Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào