Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 34 SGK trang 123 địa lí 8: Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh, tên của các nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào?
Các em đã được biết nước ta có tổng công 9 hệ thống sông lớn, trong số đó có sông Mê Công. Sông Mê Công là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, đứng thứ 12 nếu tính theo độ dài và lưu lượng nước thì đứng thứ 10 trên TG. Để hiểu rõ hơn về sông Mê Công thì hôm nay các em hãy trả lời câu hỏi 4 giữa 34 SGK trang 123 địa lí 8: Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh, tên của các nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 4 giữa bài 34 SGK trang 123 địa lí 8
Trả lời:
Sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là Sông Cửu Long; được chia làm 2 nhánh dó là nhánh sông tiền và nhánh sông Hậu; sông đô nước ra biển bằng những cửa biển sau: Tiểu, Đại, Ba La, Hàm Luông , Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bát Xắc và Trần Đề.
Xem thêm: Địa lí 8: Hãy nêu những thuận lợi khó khăn do lũ gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long