Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 34 SGK trang 121 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vùng hợp lưu của ba sông trên?
Các em đã được học về sự phân bố của các con sông lớn ở nước ta, chúng phân bố ở nhiều nơi trên khắp các lãnh thổ, mỗi hệ thống sông tạo một điểm nối tạo thành các vùng hợp lưu của các con sông lớn, chúng tạo thành một hệ thống thống nhất với nhau . Để hiểu thêm về vùng hợp lưu của các con sông này là gì thì sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 giữa bài 34 SGK trang 121 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vùng hợp lưu của ba sông trên? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 34 SGK trang 121 địa lí 8
Trả lời:
Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vùng hợp lưu của ba sông trên Địa lí 8 trang 34 SGK
Quan sát hình 33.1 lược đồ các con sông lớn ở Việt Nam ta thấy vùng hợp lưu của ba sông trên là: sông Hồng (sông Thao), sông Lô, sông Đà nằm ở gần Việt Trì.
Xem thêm: Địa lí 8: Em hãy cho biết sông ngòi Trung Bộ lại có đặc điểm như vậy