Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 34 SGK trang 121 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vị trí và lưu vực chin hệ thống sông nêu trong bảng 34.1?
Các em đã được biết giá trị mà hệ thống sông suối, kênh mương đem lại cho chúng ta là vô cùng lớn, nước ta là lãnh thổ có mạng lưới sông ngòi dày đặc, gồm nhiều hệ thống sông lớn phân bố ở nhiều nơi trên khắp lãnh thổ Việt Nam, mỗi hệ thống sông có một đặc trưng riêng biệt. Để hiểu thêm về hệ thống các sông lớn ở nước ta thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 34 SGK trang 121 địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vị trí và lưu vực chin hệ thống sông nêu trong bảng 34.1? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 34 SGK trang 121 địa lí 8
Trả lời:
Dựa vào kí hiệu ở bảng chú giải để tìm vị trí và lưu vực của chin hệ thống sông nêu trong bảng 34.1 gồm sông hồng, sông thái Bình, sông Kì Cùng- Bằng Giang, sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Mê Công.
Xem thêm: Địa lí 8: Em hãy tìm trên hình 33.1 vùng hợp lưu của ba sông trên Địa lí 8 trang 34 SGK