Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?
Các em đã được học nhiều về những biến đổi về thời tiết và khí hậu của lãnh thổ Việt Nam. Hiện ay ở hai đồng bằng các con sông lớn ở nước ta đó là đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông Cửu Long, hằng năm ở hai đồng bằng này phải đối mặt với những trận lũ lụt, chúng pha hoại nông sản, tính mạng, tiền bạc của người dân sinh sống tại đây. Để hiểu hơn về vấn đề này cũng như cách phòng chống lũ lụt thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?

Câu hỏi 3 bài 34 SGK trang 123 địa lí 8
Trả lời:
Sau đây là một số biện pháp phòng chống lũ lụt ở hai đồng bằng châu thổ các con sông lớn của nước ta căn cứ vào đặc điểm của từng nơi ta có những giải pháp sau:
Địa lí 8: Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
Xem thêm: Địa lí 8: Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông