Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 36 SGK trang 129 địa lí 8: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét cho ba trương hợp sau Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên; Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên; Đất phù sa: 24% diện tích đất tự nhiên.
Các em đã được học về cách vẽ biểu đồ tuỳ vào số liệu thống kê mà ta sẽ chọn loại biểu đồ phù hợp để người nhìn có thể hiểu một cách dễ dàng và đầy dủ đất khi nhìn vào biểu đồ đó, ví dụ để thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính thì ta sẽ dung biểu đồ cột để thể hiện. Để hiểu hơn về cách vẽ biểu đồ thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 36 SGK trang 129 địa lí 8: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét cho ba trương hợp sau Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên; Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên; Đất phù sa: 24% diện tích đất tự nhiên.
Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 2 bài 36 SGK trang 129 địa lí 8
Trả lời:
  • Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta:
Địa lí 8: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta
Nhận xét: Trong ba nhóm đất chính của nước ta, chiếm tỉ trọng cao nhất là đất feralit đồi núi thấp (65%), tiếp theo là đất phù sa (24%) và sau đó là đất mùn núi cao (11%).
Xem thêm: Địa lí 8: Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông