Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 36 SGK trang 128 địa lí 8: Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào?
Các em đã được hoc về các nhóm đất chính và đặc điểm phân bố của các nhóm đất này, mỗi loại đất sẽ tập trung ở một vùng khác nhau, mang những tính chất và đặc điểm riêng biệt, được dung vào các mục đích khác nhau tuỳ thuộc vào sự thích nghi của đất với loại hình sử dụng đất. Để hiểu rõ hơn về vấn này thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 giữa bài 36 SGK trang 128 địa lí 8: Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 36 SGK trang 128 địa lí 8
Trả lời:
Địa lí 8: Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba dan và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào

Dựa vào hình 36.2 ta sẽ thấy được sự tập trung chủ yếu cuẩ đất badan và đất đá vôi trên lãnh thổ Việt Nam: Đất ba dan tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ;
Đất đá vôi tập trung chủ yếu ở Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ.
Xem thêm: Địa lí 8: So sánh nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng