Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 37 SGK trang 131 địa lí 8: Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau?
Các em đã được hoc về sự đa dạng về thành phần loài sinh vật của nước ta. Hiện nay nước ta đã có hơn 14 ngàn loài thưc vật và hơn 11 ngàn loài động vật, chúng phân bố khắp nơi trên mọi miền, tạo sự đa dạng, phong phú cho đất nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề hệ thống sông, cụ thể là hệ thống sông ở Trung Bộ thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 giữa bài 37 SGK trang 131địa lí 8: Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau? Sau đây Vforum sẽ cùng cá c em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 giữa bài 37 SGK trang 131 địa lí 8
Trả lời:
Điểm khác nhau cơ bản giữa rừng trồng và rừng tự nhiên như sau:
Địa lí 8: Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau Địa lí 8 trang 131 SGK
Xem thêm: Địa lí 8: Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam Địa lí 8 bài 37 trang 131 SGK