Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 39 SGK trang 137 địa lí 8: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi, khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta?
Các em đã được học rất nhiều kiến thức về thiên nhiên lãnh thổ Việt Nam, qua rất nhiều năm thay đổi và phát triển thì ngày nay lãnh thổ Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc trên thế giới. Tuy nhiên sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên cũng đem lại những khó khăn trong phat strieern nèn kinh tế của đất nước. Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 39 SGK trang 137 địa lí 8: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi, khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 3 bài 39 SGK trang 137 địa lí 8
Trả lời:
Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi, khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta như sau:
Địa li 8: Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi, khó khăn gì
Xem thêm: Địa lí 8: Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy nêu những nhân tố tạo nên sự phong phú