Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Miền núi có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triền kinh tế - xã hội?
Các em đã được biết nước ta đặ biệt có diện tích đất đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ Việt Nam. So với các vùng đồng bằng ven biển thì miền núi có những hạn chế trong việc phát triển kinh tế- xã hội. Để hiểu rõ hơn về những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triền kinh tế - xã hội của miền núi thì hôm nay các em hãy trả lời câu hỏi 4 giữa 39 SGK trang 136 địa lí 8: Miền núi có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triền kinh tế - xã hội? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 4 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8
Trả lời:
Địa lí 8: Miền núi có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triền kinh tế - xã hội
Xem thêm: Địa lí 8: Em hãy nêu một số dẫn chứng (lấy từ các bài học trước) chứng minh cho nhận xét trên