Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển?
Các em đã được học về tổng diện tích đất tự nhiên của lãnh thổ và diện tích mặt biển trên toàn lãnh thổ, chúng có mối quan hệ như thế nào, có tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau hay không. Để hiểu thêm về mối quan hệ giưa đất liền và biển thì sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 2 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8
Trả lời:
Để biết được ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển thì trước hết ta cần phải tính diện tích đất liền và diện tích biển Việt Nam, sau đó lấy tỷ lẹ của hai diện tích này ta sẽ có kết quả:
  • Diện tích đất liền: 33000km2
  • Diện tích biển Việt Nam: 100000 km2.
à Tỉ lệ Diện tích đất liền/ Diện tích biển Việt Nam = 33000km2/ 100000 km2=3,03.
  • Vậy 1km2 đất liền = 3,03 km2 mặt biển.
Xem thêm: Địa lí 8: Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Là một nước ven biển, Việt Nam