Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào? Cho ví dụ. Theo em, ở vùng nào và vào mùa nào tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
Các em đã được học về lãnh thổ Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ảnh hưởng rất nhiều đến con người và nhiều yếu tố khác. Với đặc trưng có hai mùa rõ rệt đó là mùa mưa và mùa cạn. Để hiểu thêm về tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8: Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào? Cho ví dụ. Theo em, ở vùng nào và vào mùa nào tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 giữa bài 39 SGK trang 136 địa lí 8
Trả lời:
- Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như sau: khí hậu nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân. Dựa teo chế độ mưa theo mùa mà những ngừơi nông dân sẽ có những cách bố trí mùa vụ thích hợp để đem lại năng xuất tối ưu nhất cho cây trồng cũng như vật nuôi cũng như có thể lựa chọn những cây trồng, vất nuôi thích hợp nhất. Với tính chất nóng ẩm cho phép cây trồng phát triển quanh năm, có thể cấy cày và xen cạnh.
- Miền Bắc nước ta vào mùa đông, tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất.
Xem thêm: Địa lí 8: Hãy tính xem ở nước ta 1km2 đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển