Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của ba trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu, Thanh Hóa, trình bày sự khác biệt của khi hậu trong khu vực (tham khảo bảng 40.1)?
Các em đã được hoc về đặc điểm của khí hậu thời tiết lãnh thổ Việt Nam. Tuỳ vào vi trí địa lý và đặc trưng của từng khu vực mà khí hậu sẽ khác nhau, sự khác nhau đó do nhiều nguyên nhân như địa hình, vị trí địa lý… Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt của khi hậu trong khu vực sau đây các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của ba trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu, Thanh Hóa, trình bày sự khác biệt của khi hậu trong khu vực (tham khảo bảng 40.1)? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 3 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8
Trả lời:
Căn cứ vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đã vẽ trên lát cắt của ba trạm khí tượng Hoàng Liên Sơn, Mộc Châu, Thanh Hóa trên lược đồ 40.1 ta sẽ thấy sự khác biệt của khi hậu trong 3 khu vực Hoàng Liên Sơn, Thanh Hóa:
Địa lí 8: trình bày sự khác biệt của khi hậu trong khu vực (tham khảo bảng 40.1)
Xem thêm: Địa lí 8: Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống như thế nào