Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Đọc lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa (theo tuyến cắt A-B trên sơ đồ) em hãy xác định tuyến cắt A – B trên lược đồ: Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào? Tính độ dài của tuyến cắt A – B theo tỉ lệ ngang của lát cắt?
Các em đã được học rất nhiều về các loại bản đồ, biểu đồ khác nhau, hôm nay các em sẽ học cách xác định tuyến cắt trên lược đồ có sẵn để biết được lát cắt đó chạy qua những vung nào. Để hiểu thêm về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8: Đọc lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa (theo tuyến cắt A-B trên sơ đồ) em hãy xác định tuyến cắt A – B trên lược đồ: Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào? Tính độ dài của tuyến cắt A – B theo tỉ lệ ngang của lát cắt? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 40 SGK trang 138 địa lí 8
Trả lời:
Địa lí 8: Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào? Tính độ dài
Qua lược đồ 40.1 lát cắt tổng hợp địa lý tự nhiên từ Phan xi pang tới thành phố Thanh Hoá ta sẽ biêt được tuyến cắt A – B chạy theo hướng tây bắc – đông nam, qua các khu vực địa hình: núi cao Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Mộc Châu, đồng bằng Thanh Hóa. Với độ dài của tuyến cắt A – B theo tỉ lệ ngang của lát cắt: 360km (tỉ lệ ngang của lát cắt 1: 200 000, nghĩa là 1 cm trên lát cắt = 20km trên thức địa. Khoảng cách AB = 18 x 20 =360 km).
Xem thêm: Địa li 8: em hãy cho biết có những loại đá, loại đất nào? Chúng phân bố ở đâu? Có mấy kiểu rừng?