Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa năm của các trạm đã cho?
Các em đã được học nhiều về đặc khí hậu của nhiều khu vực trên lãnh thổ Viêt Nam, mỗi khu vực có những tính chất đặc trưng riêng biệt với nhiệt đọ trung bình năm và tổng lượng mưa năm khác nhau như thế nào. Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy quan sá số liệu ở bảng 41.1 Nhiệt độ, lượng mưa ba trạm khí tượng Hà Gang, Lạng Sơn, Hà Nội để trả lời câu hỏi 3 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa năm của các trạm đã cho? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 3 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8
Trả lời:
Dựa vào số liệu ở bảng 41.1 ta sẽ vẽ được biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn :
Địa lí 8: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung bình
Nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa năm của 3 trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn:
Địa lí 8: Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu. Tính nhiệt độ trung bình
Xem thêm: Địa lí 8: Tuyến cắt chạy theo hướng nào? Qua những khu vực địa hình nào? Tính độ dài