Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ?
Các em đã được học về tính chất nhiệt đới gió mùa của của nước ta, trong đó miền Bắc và Đông Bắc Bộ sẽ có nhưng đặc điểm khác biệt về khí hậu, cảnh quan tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Để hiểu thêm về tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ thì các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 1 bài 41 SGK trang 143 địa lí 8
Trả lời:
Tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ vì những lý do sau đây:
- Thứ nhất do chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa đông bắc lạnh từ phía bắc và trung tâm châu Á tràn xuống.
- Thứ hai nó nằm ở vị trí tiếp giáp với vùng ngoại tuyến và nhiệt đới Hoa Nam.
- Thứ ba vùng không có địa hình che chắnà Tạo điều kiện cho các luồng gió đông bắc lạnh dễ dàng lấn sâu vào Bắc Bộ.
Xem thêm: Địa li 8: Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng