Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Hãy sắp xếp các đèo sau đây đúng theo trình tự từ Bắc ra Nam: đèo Ngang, đèo Mụ Giạ, đèo Keo Nưa, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân và chúng nằm trên những quốc lộ nào?
Các em đã được học về vị trí địa lý lãnh thổ Việt nam từ Băc ra Nam, từ Tây sang đông. Từ kiến thưc đó các em sẽ được vận dụng để sắp xếp các địa danh bất kỳ theo một trật tự phù hợp. Để hiểu hơn về vấn đề này thì các em hãy trả lời câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Hãy sắp xếp các đèo sau đây đúng theo trình tự từ Bắc ra Nam: đèo Ngang, đèo Mụ Giạ, đèo Keo Nưa, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân và chúng nằm trên những quốc lộ nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 3 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8
Trả lời:
Sau đây là thứ tự các đèo từ Nam ra Bắc:
- Thứ nhất là đèo Hải Vân (nằm trên quốc lộ 1A)
- Thứ hai là đèo Lao Bảo (nằm trên quốc lộ 9)
- Thứ ba là đèo Mụ Giạ (nằm trên quốc lộ 15)
- Thứ tư là đèo Ngang (nằm trên quốc lộ 1A)
- Cuối cùng là đèo Kèo Nưa (nằm trên quốc lộ 8)
Xem thêm: Địa lí 8: Dựa vào hình 41.1, xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Nam Bộ