Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 42 SGK trang 146 địa lí 8: Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình?
Các em đã được học về giá trị mà mạng lưới sông ngòi của nước ta, với mạng lưới sông ngòi dày đặc tạo mối quan hệ mật thiết giữa chúng với nhau, đem lại nhiều giá trị về kinh tế cho đất nước. Trong đó hồ Hoà Bình là một trong những hồ có tiềm năng thuỷ điện lớn. Để hiểu rõ hơn về giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình thì hôm nay các em hãy trả lời câu hỏi 5 giữa 42 SGK trang 145 địa lí 8: Hãy nêu giá trị tổng hợp của hồ Hòa Bình? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 5 giữa bài 42 SGK trang 145 địa lí 8
Trả lời:
Hằng năm, Hồ Hòa Bình sản xuất được 8,16 tỉ kWh nước cung ứng cho cả nước, chứa được 9,5 tỉ m3 nướcà tạo nên khả năng điều tiết nước cho hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, tăng cường lượng nước vào mùa khô. Bên cạnh đó hồ Hoà Bình có chiều dài 230km và rộng trung bình 1km, độ sâu trung bình 80m àtạo điều kiện giao thông thủy trên thượng lưu đập, thuận tiện cho nghề nôi trồng thủy sản và du lịch, giúp tăng cường độ ẩm không khí vùng Tây Bắc vào mùa khô hanh.
Xem thêm: Địa lí 8: Hãy xác định vị trí và địa danh của các mỏ ghi trên hình 42.1