Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 43 SGK trang 151 địa lí 8: Trình bày những tài nguyên chính của miền?
Các em đã được học về sự đa dạng và phong phú về nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, sự đa dạng đó tạo tiềm năng phát triển của lãnh thổ trong mọi mặt, góp phần tăng tốc độ phát triển kinh tế. Vậy miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những tài nguyên nào đặc trưng. Để hiểu hơn về miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8: Trình bày những tài nguyên chính của miền? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 2 bài 42 SGK trang 147 địa lí 8
Trả lời:
Những tài nguyên chính của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là:
Địa lí 8: Trình bày những tài nguyên chính của miền Địa lí trang 147 SGK

Xem thêm: Địa lí 8: Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu