Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 giữa bài 43 SGK trang 150 địa lí 8: So sánh với đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào?
Các em đã được học về hai đồng bằng chau thổ các sông lớn của nước ta là đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông Cửu Long, tuy cùng là đông bằng châu thổ các con sông lớn nhưng do sự khác nhau về địa hình, khí hậu ở hai đồng bằng này tạo nét khác biệt đáng kể. Để hiểu rõ hơn về sự khác nhau đó thì hôm nay các em hãy trả lời câu hỏi 5 giữa 43 SGK trang 150 địa lí 8: So sánh với đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 5 giữa bài 43 SGK trang 150 địa lí 8
Trả lời:
Địa li 8: So sánh với đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào

Xem thêm: Địa li 8: Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả…