Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 giữa bài 42 SGK trang 145 địa lí 8: Tìm trên hình 43.1 những đỉnh núi cao trên 2000m (Ngọc Linh 2598m, Vọng Phu 2051m, Chư Yang 2405m) và các cao nguyên (kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh)?
Các em đã được học về các dạng địa hình đặc biệt của các miền Bắc và đông bắc bắc bộ, miền tây bắc và Bắc trung Bộ, vậy ở miền nam trung bộ và nam bộ có những dạng địa hình nào đặc biệt. Để hiểu rõ hơn về những dạng địa hình đó thì hôm nay các em hãy trả lời câu hỏi 4 giữa 42 SGK trang 145 địa lí 8: Tìm trên hình 43.1 những đỉnh núi cao trên 2000m (Ngọc Linh 2598m, Vọng Phu 2051m, Chư Yang 2405m) và các cao nguyên (kon Tum, Play Ku, Đắc Lắc, Lâm Viên, Mơ Nông, Di Linh)? Sau đây Vforum sẽ cùng các em trả lời câu hỏi trên

Câu hỏi 4 giữa bài 42 SGK trang 145 địa lí 8
Trả lời:
Dựa vào kí hiệu và kênh chữ trên lược đồ 43.1 lược đồ địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ để xác định những đỉnh núi và các cao nguyên được thể hiện trên lược đồ.
Xem thêm: Địa li 8: So sánh với đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào