Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12 Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên. Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên mỗi miền.
Chúng ta đã biết nước ta có 3 miên đó là miền Bắc và Đông Bắc Bộ, miền Tây và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Mỗi miền có sự khác nhau về địa hình, khí hậu, đất, sông ngòi, khoáng sản,… những yếu tố này khác nhau ở mỗi miền nhưng nó cũng có những tác động tích cực và tiêu cực đến mỗi vùng. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên mỗi miền. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên. Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên mỗi miền.

Câu hỏi 2 bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên mỗi miền:
Địa lí 12: Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên, những thuận lợi và khó khăn
Địa lí 12: Hãy nêu đặc điểm của mỗi miền địa lí tự nhiên, những thuận lợi và khó khăn
Xem thêm: Địa lí 12: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo Bắc - Nam