Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12 Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi miền.
Chúng ta đã biết nước ta có 3 miên đó là miền Bắc và Đông Bắc Bộ, miền Tây và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Mỗi miền có những đạc điểm về địa hình và khí hậu khác nhau. Bởi thế mà chúng có những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cũng khác nhau. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi miền.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12: Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi miền.

Câu hỏi giữa bài bài 12 trang 55 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội của mỗi miền:
Địa lí 12: Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội
Xem thêm: Địa lí 12: Điền nội dung thích hợp vào bảng sau bài 12 trang 55 SGK