Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 52 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên và đặc trứng cơ bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu.

Nước ta được chia ra làm ba miền tự nhiên đó là miền Bắc và Đông Bắc Bộ, miền Tây và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. mỗi miền có những đạc điểm khác nhau về địa hình, khí hậu,…. Bởi khác nhau về địa hình và khí hậu mà dẫn đến nhiều điểm khác nhau về mọi mặt ở 3 miền này của nước ta. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về ba miền địa lí tự nhiên và đặc trưng cơ bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 52 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên và đặc trưng cơ bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu.

Câu hỏi giữa bài bài 12 trang 52 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên
Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên và đặc trưng cơ bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu như sau:
Địa lí 12: Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên
Xem thêm : Địa lí 12: Lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế - xã hội