Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 51 sgk Địa Lí 12 : Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Thiên nhiên phân hoá theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?
Thiên nhiên nước ta phân hóa theo độ cao, càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm còn độ ẩm và lượng mưa càng lên cao càng tăng. Những biểu hiện rõ rệt về sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta được biểu hiện rõ nét qua khí hậu, sinh vật và đất. Khí hậu có sự phân hóa khác nhau ở mỗi vùng, đất và sinh vật cũng khác nhau ở từng nơi. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 12 trang 51 sgk Địa Lí 12: Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Thiên nhiên phân hoá theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?

Câu hỏi giữa bài bài 12 trang 51 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nguyên nhân tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao là do sự phân hóa khí hậu của nước ta theo đai cao theo quy luật đai cao:
+ Khi càng lên càng lên cao nhiệt độ càng giảm (cứ lên cao 100 m nhiệt độ giảm 0,60C).
+ Càng lên cao độ ẩm và lượng mưa càng tăng, đến một giới hạn nào đó bắt đầu giảm.
- Sự phân theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên như: khí hậu, đất, sinh vật.
Xem thêm: Địa lí 12: Dựa vào hình 12 (SGK) và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi ba miền địa lí tự nhiên