Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học.
Ngày nay, rừng nguyên sinh ở Việt Nam còn rất ít, phổ biến là kiểu rừng mọc lại, pha tạp hoặc trảng khô cằn. có tới 10 triệu ha đất trống đồi trọc do bị mất rừng. trong những năm gần đây, diện tích rừng đã tăng lên, diện tích đất trống đồi trọc đã giảm đi, do đẩy mạnh công tác trồng rừng và bảo vệ rừng. tuy nhiên tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta vẫn còn diễn ra. Chúng ta cùng đi tìm hiểu các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12: Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ rừng và bảo vệ đa dạng sinh học.

Câu hỏi 1 bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Tài nguyên rừng:
Tình trạng suy giảm tài nguyên rừng: độ che phủ rừng ở nước ta là 43,09% (năm 1943 )và giảm xuống còn 22,0% vào năm 1983, sau đó vào năm 2005 diện tích rừng tăng lên 38,09%. Mặc dù tổng diện tích rừng đang lăng dần lên, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi (70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi).
Các biện pháp bảo vệ rừng:
  • Nâng cao độ che phủ rừng trên cả nước đạt 45%
  • Thực hiện các nguyên tắc, các quy định, các biện pháp bảo vệ rừng do nhà nước đưa ra.
  • Đưa ra các hình phạt xử lí nặng cho những ai faay ảnh hưởng dến nguồn tài nguyên rừng.
  • Tuyên truyền giáo dục người dân ý thức về nguồn lợi từ rừng.
Tài nguyên đa dạng sinh học:
Tình trạng suy giảm đa dạng sinh học:
  • Sự suy giảm diện tích rừng, diện tích đất trống đồi trọc tăng dẫn đến hiện tượng mất đi chỗ ở nơi cư trú dẫn đến mất đi nguồn gen, thánh phần loài sinh học.
  • Sự suy giảm và giảm sút của nguồn tài nguyên sinh vật biển cũng khá nhiều
Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:
  • Mở rộng các vườn quốc gia, khu bảo tồn; xây dựng thêm vườn quốc gai, khu bảo tồn để bảo vệ nguồn sinh vật hiện csos.
  • Ban hành các chính sách bảo vệ sinh vật, đa dạng sinh học.
  • Quy định việc khai thác các nguồn tài nguyên rừng để bảo vệ nguồn đa dạng sinh học.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu tình trạng suy thoái tài nguyên đất và các biện pháp bảo vệ đất ở