Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12 : Hãy cho biết khả năng khai thác và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, tài nguyên nước.
Các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, tài nguyên nước của nước ta vô cùng phong phú và đa dạng. tuy nhiên do sự sử dụng không hợp lí Các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, tài nguyên nước mà chúng trở nên cạn kiệt và khan hiếm. chúng ta cùng đi tìm hiểu khả năng khai thác và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, tài nguyên nước.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12: Hãy cho biết khả năng khai thác và yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, tài nguyên nước.

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 61 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Khả năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, tài nguyên nước:
  • tài nguyên khoáng sản: cung cấp nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp để thu ngoại tệ.
  • tài nguyên du lịch: là điều kiện cơ bản để phát triển các ngành du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế cho đất nước.
  • tài nguyên nước: cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, các hoạt động kinh tế xã hội, cần bằng sinh thái, điều hòa sự sống.
Yêu cầu bảo vệ đối với các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên du lịch, tài nguyên nước:
  • tài nguyên khoáng sản: quản lsi chặt chẽ công tác khia thác tài nguyên khoáng sản, có những chính sách bảo vệ hợp lí.
  • Tài nguyên du lịch: đối với các tài nguyên nhân văn cần bảo tồn, còn các tài nguyên tự nhiên cần bảo vệ bằng cách xây dựng các khu bảo tồn, vường quốc gia,…
  • Tài nguyên nước: sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tiết kiệm và tránh gây ô nhiễm nguồn nước.
Xem thêm: Địa lí 12: Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta