Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng.
Nước ta có 3 loại nhóm đất chính là nhóm đất Feralit hình thành trực tiếp tại các vùng đồi núi thấp, nhóm đất mùn núi cao được hình thành dưới thảm rừng á nhiệt dới và nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển. mỗi nhóm đất đều có một đjăc trưng và tính chất riêng. Nhưng những thiên tai, hiện tượng của thiên nhiên đã làm cho đất của nước ta có biểu hiện suy thoái, chúng ta cùng đi tìm hiểu để bảo vệ đất tránh những sự suy thoái này.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. Nêu các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng.

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta:
  • Ở miên núi: đất bị bạc màu, trơ sỏi đá,... do bị xói mòn, rửa trôi, xâm thực.
  • Ở đồng bằng: đất bị nhiễm mặn, phèn hoá; đất bạc màu; đất bị ô nhiễm.
Các biện pháp bảo vệ đất đồi núi và cải tạo đất đồng bằng:
  • ở miền núi: biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông - lâm (làm ruộng bậc thang, đào hố vảy cá, trồng cây theo băng)
  • ở đồng bằng: thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cần canh tác sử dụng đất hợp lí, chống bạc màu, glây, nhiễm mặn, nhiễm phèn, bên cạnh đó bón phân cải tạo đất thích hợp.
Xem thêm: Địa li 12: Hãy nêu các biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng nước và phòng chống ô nhiễm nước