Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12 : Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta?
Ngày nay, rừng nguyên sinh của nước ta rất ít, phổ biến là kiểu rừng thưa mọc lại, pha tạp hay trảng cỏ khô cằn. có tới 10 triệu ha đất trống đồi trọc bị mất rừng. trong những năm gần đây, diện tích rừng tăng lên, diện tích đất trống đồi trọc đã giảm đi, do đẩy mạnh công tác trồng rừng và bảo vệ rừng. những biểu hiện tích cực ấy là một phần nhờ vào những biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12: Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta?

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 60 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nhà nước đã thực hiện những biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta:
  • Nhà nước đã cho xây dựng các vườn quốc gia và các khu bảo tồn để bảo vệ đa dạng sinh vật nước ta
  • Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.
  • Ban hành “Sách đỏ”
  • Có những quy định nghiêm ngặt về khai thác gỗ và thủy sản.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu các biểu hiện suy thoái tài nguyên đất ở nước ta và nêu các biện pháp bảo vệ đất