Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12 : Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên?
Nước ta có 14600 loài thực vật, 11200 loài và phân loài động vật. trong đó có 365 loài động vật và 350 loài thực vật thuộc loại quý hiếm chưa được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Nước ta có sự đa dạng về nguồn động vật và thwujc vật, tuy nhiên những năm gần đây có sự giảm sút về số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên. Chúng ta cùng đi tiểm hiểu về sự suy giảm số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên ở nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12: Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lương loàỉ động, thực vật tự nhiên?
Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 59 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nguyên nhân nào đã làm suy giảm số lương loài động, thực vật tự nhiên:
  • Nơi cư trú và nguồn thức ăn của động vật thwujc vật mất dần do nạn chặt phá rừng bừa bãi, do cháy rừng
  • Hoạt động săn bắt thú rừng hoang dã của con người ngày càng phổ biến
  • Sự khai thái tài nguyên thiên nhiên quá mức, trái phép, gây ra ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, mất đi nơi sống và nguồn thức ăn của sinh vật.
Xem thêm: Địa lí 12: Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta