Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 58 sgk Địa Lí 12 : Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Trên đất nước ta, những điệu cần và đủ cho điều kiện sống của sinh vật khá thuận lượi. Hoàn cảnh đó đã tạo nên trên đất liền một đới rừng nhiệt đới gió mùa với những kiểu rừng khác nhau và trên Biển một khu hệ sinh vật biển nhiệt đới vô cùng giàu có. Nhưng do tác động của con ngwuofi thì diện tích rừng và nhiều hệ sinh vật bị tàn phá. Chúng ta cùng đi tìm hiểu biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2006. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 14 trang 58 sgk Địa Lí 12: Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 58 sgk Địa Lí 12
Trả lời:

Địa lí 12: Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 - 2006
Nhận xét về biến động diện tích rừng qua giai đoạn 1943 - 1983 và 1983 – 2006:
  • Giai đoạn 1943-1983:
+ Tổng diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh
+ Do diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh khiến độ che phủ rừng cũng giảm mạnh
+ Diện tích trồng rừng tương đối phát triển
Nguyên nhân khiến sự biến động diện tích rừng giai đoạn 1943 – 1983: do chiến tranh, do nạn khai thác rừng bừa bãi, do cháy rừng,…
  • Giai đoạn 1983-2006: Tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và độ che phủ đều tăng lên khá nhanh nhưng chưa thể phục hồi như trước.
Nguyên nhân khiến sự biến động diện tích rừng giai đoạn 1983-2006 do chính sách bảo vệ rừng và biện pháp bảo vệ của nhà nước.
Xem thêm: Địa lí 12: Sự suy giảm đa dạng sinh vật của nước ta biểu hiện ở những mặt nào