Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12 : Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này? Ở nước ta động đất hay xảy ra ở vùng nào?
Do các hoạt động của con người, ý thức bảo vệ môi trường của con người ké, đã gây nên các hậu quả nặng nề như hiện nay. Các hiện tượng thiên nhiên thay đổi, các cơn bão,… đến với nước ta ngày càng nhiều. những ảnh hưởng đó đã làm cho nước ta gặp phải nhiều hậu quả sau các thiên tai, đặc biệt là hậu quả của các cơn bão. Ngoài bão thì còn có các tác động từ ngập lụt, lũ quét hạn hán, chúng ta cùng đi tìm hiểu tác hại của các thiên tai này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12: Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này? Ở nước ta động đất hay xảy ra ở vùng nào?

Câu hỏi 3 bài 14 trang 65 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta:
  • Vùng hay xảy ra ngập lụt: Đồng bằng sông Hồng, đổng bằng sổng Cửu Long các vùng trũng Bắc Trung Bộ và đồng bằng hạ lưu các sông lớn Nam Trung Bộ.
  • Vùng hay xảy ra lũ quét: vùng núi phía Bắc, nhiều nơi từ Hà Tĩnh tới Nam Trung Bộ.
  • Vùng hay xảy ra hạn hán: Tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã (Sơn La), Lục Ngạn (Bắc Giañg), đổng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên, vùng ven biển cực Nam Trung Bộ.
Để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này chúng ta cần:
  • Quy hoạch các điêm dân cư tránh các vùng thiên tai lũ quét, ngập lụt, hạn hán
  • Quản lí và sử dụng đất hợp lí
  • Tổ chức chống hạn hán tốt
  • Tích cực trồng rừng và bảo vệ rừng
Ở nước ta động đất hay xảy ra ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc và vùng ven biển Nam Trung Bộ.

Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường