Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12 : Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao?
Do các hoạt động của con người, ý thức bảo vệ môi trường của con người ké, đã gây nên các hậu quả nặng nề như hiện nay. Các hiện tượng thiên nhiên thay đổi, các cơn bão,… đến với nước ta ngày càng nhiều. những ảnh hưởng đó đã làm cho nước ta gặp phải nhiều hậu quả sau các thiên tai, đặc biệt là hậu quả của các cơn bão. Những hậu quả ấy do những yếu tố nào, vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta là gì chúng ta cùng đi tìm hiểu. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 15 trang 65 sgk Địa Lí 12: Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao?

Câu hỏi 1 bài 14 trang 65 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta có hai vấn đề: thứ nhất là mất cân bằng sinh thái, tình trạng ô nhiễm môi trường.
  • Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: sự gia tăng các vấn đề thiên tai như bão, lũ, hạn hán và sự biến đổi bất thường về khí hậu.
  • Tình trạng ô nhiễm môi trường: ở các thành phố lớn thì vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng; đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu dân cư và các vùng cửa biển.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam và biện pháp phòng chống bão