Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 64 sgk Địa Lí 12 : Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam?
Sông ngòi nước ta có nhiều giá trị, nhân dân ta đã biết khai tahsc các lợi ích của sông ngòi để phục vụ đời sống vá ản xuất. tuy nhiên lượng nước nước ta khác nhau vào mùa khô và mùa mưa. Hiện tượng đó bởi do nguyên nhân nào và ảnh hưởng của hiện tương này như thế nào chúng ta cùng đi tìm hiểu về hiện tượng lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 64 sgk Địa Lí 12: Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam?

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 64 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
  • Sự khác nhau về mùa mưa và mùa khô ở hai miền Bắc, Nam nước ta
  • Mùa khô ở miền Nam bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 4
  • Miền Bắc có mùa khô không sâu sắc, mùa khô chỉ kéo dài 3-4 tháng, lượng mưa vào mùa mưa nhiều.
  • Miền Nam mùa khô kéo dài, vào mùa khô thì nắng nóng, khắc nghiêt hơn so với miền Bắc.
Xem thêm: Địa lí 12: Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì? Vì sao?