Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 64 sgk Địa Lí 12 : Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm?
Mỗi năm nước ta chịu rất nhiều ảnh hưởng từ các hiện tượng tự nhiên. Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu các nhiệu loan khí tượng toàn cầu như En Nino và La Nina dã tác động mạnh đến khí hậu nước ta làm tăng cường tính đa dạng và thất thường của thời tiết, khi hậu Việt Nam. Hiện tượng lũ quét cũng là một hệ quả của hiện tượng thiên nhiên này, chúng ta cùng đi tìm hiểu để hiểu rõ về hiện tượng lũ quét.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 64 sgk Địa Lí 12: Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm?

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 64 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng: những lưu vực sông, suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh, dộ dốc lớn, mất lớp phủ thực vật, bề mặt dễ bị bóc mòn khi có mưa lớn đổ xuống.
Thời gian trong năm là:
  • Ở miền Bắc, lũ quét thường xảy ra vào các tháng 6 – 10.
  • Ở miền Trung, lũ quét thường xảy ra vào các tháng 10 – 12.
Xem thêm: Địa lí 12: Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam