Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12 : Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam. Cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ bão.
Do các hoạt động của con người, ý thức bảo vệ môi trường của con người ké, đã gây nên các hậu quả nặng nề như hiện nay. Các hiện tượng thiên nhiên thay đổi, các cơn bão,… đến với nước ta ngày càng nhiều. những ảnh hưởng đó đã làm cho nước ta gặp phải nhiều hậu quả sau các thiên tai, đặc biệt là hậu quả của các cơn bão. Chúng ta cùng đi tìm hiểu về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam. Cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ bão.

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 62 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam
Dựa vào hình 9.3, nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam: bão xuất hiện ở Thái Bình Dương và biển Đông
Hướng di chuyển:
  • Hướng đông và đất liền
  • Hướng đông bắc vào đất liền
  • Hướng đông nam vào đất liền
Tần số:
  • Hướng đông vào đất liền: xuất hiện ở tháng IX với tần suất 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng, tháng X với tần suất 1 đến 1,3 cơn bão/tháng.
  • Hướng đông bắc vào đất liền: tháng VII với lần suất 0,3 đến 1 cơn bão/tháng, tháng VIII với tần suất 1 đến 1,3 cơn bão/tháng.
  • Hướng đông nam vào đất liền: tháng XI, tháng XII với lần suất 0,3 đến 1 cơn bão/tháng.
Vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ bão là: ùng ven biển miền Trung như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,…
Xem thêm: Địa lí 12: Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao?