Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của tình trạng này ở nước ta.
Sinh vật Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Trước hết là sự đa dạng về thành phần loài, sự đa dạng về gen di truyền, sự đa dạng về kiểu hệ sinh thái và sau nữa là sự đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học. tuy nhiên nước ta có một tình trạng rất cấp thiết là sự sự mất cân bằng sinh thái môi trường. để hiểu rõ về vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu về nguyên nhân và biểu hiện của tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 15 trang 62 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của tình trạng này ở nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 14 trang 62 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường ở nước ta:
  • Môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm bởi do hoạt động công nghiệp xả thải các chất động hại gây ô nhiễm.
  • Do những hoạt động của quá trình sinh hoạt của con người, quá trình xả rác bữa bãi, xải thải không phù hợp,…
  • Hoạt động khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Các biểu hiện của tình trạng này ở nước ta:
  • Làm gia tăng các hiện tượng bão, lũ lụt, lốc xoáy, trượt lỡ, xói lở,…
  • Các sự biến đổi bất thường về thời tiết và khí hậu.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn