Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12 : Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh hoạ.
Sự gia tăng dân số của nước ta ngày càng tăng, chính vì thế mà nhà nước đã có chính sách tuyên truyền và giáo dục sinh sản cho các hộ gia đình. Tỉ lệ dân số ngày càng tăng nhưng đất đai là tài sản vô cùng quý giá, không thể tái tạo và sinh sản, chính vì thế sự gia tăng dân số sẽ mang đến nhiều hệ lụy như thiếu chỗ ở, mật độ dân số sẽ tăng cao. Chúng ta cùng đi tìm hiểu mật độ dân số giữa các vùng ở nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12: Tại sao ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng? Nêu ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 2 bài 16 trang 72 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ở nước ta hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm, nhưng quy mô dân số vẫn tiếp tục tăng, vì:
  • Nước ta có tỉ lệ sinh cao hơn tỉ lệ tử
  • Việt Nam có quy mô dân số lớn, mặt khác cơ cấu dân số trẻ nên số người trong độ tuổi sinh đẻ cao.
Ví dụ minh hoạ: với quy mô dân số 70 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số 1,5%, thì mỗi năm dân số tăng 1,05 triệu người. Nhưng nếu quy mô dân số là 84 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số 1,31%, thì môi năm dân số tăng thêm 1,10 triệu người.
Xem thêm: Địa lsi 12: Vì sao phải thực hiện phân bố dân cư cho hợp lí