Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí.
Dân số nước ta ngày càng tăng, tỉ lệ gia tăng dân số rất nhanh và có sự chuyển động mạnh mẽ ở các năm gần đây. Có một sự chuyển dịch dân số phổ biến hiện nay là gia tăng dân số thành thị và giảm dân số nông thôn. Nhưng sự phân bố dân cư này không hợp lí đã gây nên những khó khăn trong quản lí cũng như chính sách của nhà nước. chúng ta cùng đi tìm hiểu hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí.

Câu hỏi giữa bài bài 16 trang 71 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Hậu quả của sự phân bố dân cư không hợp lí:
  • Hậu quả về kinh tế: phân bố dân cư không hợp lí gây ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên ( như vùng đồi núi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng dân cư phân bố thưa thớt), sự thiếu nguồn nhân lực và vùng dồi núi, dư nguồn nhân lực ở vùng đồng bằng ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế.
  • Hậu quả đến xã hội: dân cư tập trung đông ở thành thị dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, thiếu chỗ ở, cơ sở hạ tầng đáp ứng không kịp,…
  • Hậu quả đến môi trương: gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí,….
Xem thêm: Địa lí 12: Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội