Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 69 sgk Địa Lí 12 : Từ bảng 16.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng

Sự gia tăng dân số của nước ta ngày càng tăng, chính vì thế mà nhà nước đã có chính sách tuyên truyền và giáo dục sinh sản cho các hộ gia đình. Tỉ lệ dân số ngày càng tăng nhưng đất đai là tài sản vô cùng quý giá, không thể tái tạo và sinh sản, chính vì thế sự gia tăng dân số sẽ mang đến nhiều hệ lụy như thiếu chỗ ở, mật độ dân số sẽ tăng cao. Chúng ta cùng đi tìm hiểu mật độ dân số giữa các vùng ở nước ta.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 16 trang 69 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 16.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng.

Câu hỏi giữa bài bài 16 trang 69 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Từ bảng 16.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng
So sánh về mật độ dân số giữa các vùng: Mật độ dân số giữa các vùng giảm dần như sau: vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Nguyên.
Nhận xét về mật độ dân số giữa các vùng:
  • Mật độ dân số giữa các vùng
  • Mật độ dân số cao nhất là vùng đồng bằng sông Hồng
  • Vùng có mật độ dân số thấp nhất là vùng Tây Nguyên.
Xem thêm: Địa lí 12: Từ bảng 16.3 (SGK), hãy so sánh và cho nhận xét vẻ sự thay đổi tỉ trọng dân số