Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12 : Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương nói riêng.
Việt Nam ta là một nước đang phát triển, trình độ phát triển kinh tế, xã hội đang có xu hướng phát triển mạnh. Dân số nước ta trong những nam gần đây tăng khá nhanh, sự gia tăng dân số nhanh đã mang lại nhiều hệ lụy cho kinh tế nước ta cũng như về xã hội. ở nước ta sự phân chia cơ cấu lao động không hợp lí ở nông thôn và thành thị, không hợp lí ở các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế,… sự phân chia không hợp lí này có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế nước ta, chúng ta cùng đi tìm hiểu.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12: Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương nói riêng.

Câu hỏi 3 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta nói chung và ở địa phương nói riêng:
  • Phân bố lại nguồn lao động sao cho hợp lí giữa thành thị và nông thôn, giữa các ngành kinh tế và giữa các thành phần kinh tế.
  • Các chính sách dân số, lao động phải được thực hiện tốt
  • Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý đến các hoạt động dịch vụ
  • Mở rộng hợp tác, thu hút nguồn đầu tư, liên kết nước ngoài, mở rộng xuất khẩu
  • Mở rộng các trường lớp đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, trình độ lao động
  • Xuất khẩu lao động nước ngoài.
Xem thêm: Địa lí 12: Từ hình 16.1 (SGK), hãy nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số qua giai đoạn