Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12 : Hãy nêu một số chuyển biến hiện nay về việc sử dụng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân nước ta.
Cơ cấu lao động nước ta được chia theo nhiều loại khác nhau như: cơ cấu lao động chia theo trình độ học vấn, cơ cấu lao động phân chia theo ngành kinh tế,… bên cạnh sự phân chia lao động theo trình độ học vấn và phân chia theo ngành kinh tế thì cơ cấu lao động còn chia theo thành phần kinh tế. dù chia theo cách nào thì mỗi cách có một dặc điểm và đặc trưng khác nhau nhưng tính chất của mỗi cơ cấu lao động vẫn giống nhau. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12: Hãy nêu một số chuyển biến hiện nay về việc sử dụng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân nước ta.

Câu hỏi 2 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Một số chuyển biến hiện nay về việc sử dụng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân nước ta:
  • Cơ cấu lao động theo ngành Nông-lâm-ngư nghiệp nước ta chiếm tỉ trọng cao nhất trong các ngành, tuy nhiên hiện nay cơ cấu lao động theo ngành này có xu hướng giảm.
  • Cơ cấu lao động theo ngành Công nghiệp-xây dựng nước ta chiếm tỉ trọng thấp nhất trong các ngành, tuy nhiên hiện nay cơ cấu lao động theo ngành này có xu hướng tăng.
  • Cơ cấu lao động theo ngành dịch vụ nước ta chiếm tỉ trọng cao, đứng sau ngành Nông-Lâm – ngư nghiệp trong các ngành, tuy nhiên hiện nay cơ cấu lao động theo ngành này có xu hướng tăng nhẹ.
Xem thêm: Địa lí 12: Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta