Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12 : Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.
Việt Nam ta là một nước đang phát triển, trình độ phát triển kinh tế, xã hội đang có xu hướng phát triển mạnh. Dân số nước ta trong những nam gần đây tăng khá nhanh, sự gia tăng dân số nhanh đã mang lại nhiều hệ lụy cho kinh tế nước ta cũng như về xã hội. cơ cấu lao động có việc làm nước ta được chia theo nhiều cách khác nhau, mỗi cách có một đặc trưng và ưu điểm khác nha. Để hiểu rõ hơn những gì chúng ta đã học về sự phân cơ cấu lao động chúng ta cùng đi tìm hiểu những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12: Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.

Câu hỏi 1 bài 17 trang 76 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta:
Những thế mạnh:
  • Nước ta có nguồn lao động dào dồi, đáp ứng được các nhu cầu của thị trường trong cũng như ngoài nước.
  • Người lao động có trình độ chuyên môn khoa học kĩ thuật được nâng cao, cần cù, siêng năng và sáng tạo,….
  • Chất lượng lao động ngày càng tăng lên
  • Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ngày càng giảm xuống
  • Cơ cấu lao động có sự chuyển biến tích cực.
Những mặt hạn chế:
  • Chất lượng lao động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa.
  • Đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề còn ít so với sự phát triển kinh tế hiện nay.
  • Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn cao.
  • Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế còn chuyển dịch chậm.
Xem thêm: Địa lí 12: Hãy nêu một số chuyển biến hiện nay về việc sử dụng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân