Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 74 sgk Địa Lí 12 : Từ bảng 17.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 - 2005.
ở nước ta, lao động được chia theo nhiều lĩnh vực, nhiều yếu tố khác nhau. Cơ cấu lao động được chia theo học vấn như là đã có trình độ học vấn và cơ cấu lao động chưa có trình độ học vấn. ngoài phân chia theo cơ cấu lao động thì còn chia theo nhóm ngành kinh tế như nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng, dịch vụ. để hiểu rõ về sự phân chia cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế chúng ta cùng đi tìm hiểu về sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 - 2005. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 74 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 17.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 - 2005.

Câu hỏi giữa bài bài 17 trang 74 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Từ bảng 17.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành
Từ bảng 17.2 (SGK), so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000 – 2005:
  • Trong năm 2000-2005 thì cơ cấu lao động theo ngành nông-lông-ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất với trình tự sau: 65,1%-61,9%, 60,3%, 58,8%,57,3%.
  • Tỉ trọng cơ cấu lao động theo ngành ngành nông-lông-ngư nghiệp giảm mạnh từ năm 2000 đến năm 2005 (65,1%-57,3%).
  • Tỉ trọng cơ cấu lao động theo ngành công nghiệp- xây dựng có sự tăng lên từ năm 2000 đến năm 2005 (13,1%- 18,2%).
  • Tỉ trọng cơ cấu lao động theo ngành dịch vụ có sự tăng lên nhẹ từ năm 2000 đến năm 2005 (21,8%- 24,5%).
Xem thêm: Địa lí 12: Từ bảng 17.3 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động