Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 73 sgk Địa Lí 12 : Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ờ nước ta.

Việt Nam ta là một nước đang phát triển, trình độ phát triển kinh tế, xã hội đang có xu hướng phát triển mạnh. Dân số nước ta trong những nam gần đây tăng khá nhanh, sự gia tăng dân số nhanh đã mang lại nhiều hệ lụy cho kinh tế nước ta cũng như về xã hội. cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn có việc làm nước ta được chia ra làm hai trình độ đó là trình độ đã qua đào tạo và trình độ chưa qua đào tạo. chúng ta cùng đi tìm hiểu để hiểu rõ về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ờ nước ta. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 17 trang 73 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ờ nước ta.

Câu hỏi giữa bài bài 17 trang 73 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm
Từ bảng 17.1 so sánh và nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia theo trình độ chuyên môn kĩ thuật ờ nước ta:
  • Năm 1996 thì cơ cấu lao động đã qua đào tạo chiếm 12,3% trong khi đó cơ cấu lao động chưa qua đào tạo chiếm rất cao 87,7%.
  • Năm 2005 thì cơ cấu lao động có sự sự chuyến biến mạnh mẽ, tuy nhien sự chuyển biến này chỉ là tăng cơ cấu lao động đã qua đào tạo và giảm cơ câu lao động chưa qua đào tạo.
  • Từ năm 1996 đến năm 2005 thì cơ cấu lao động đã qua đào tạo có lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ nghề sơ cấp là cao nhất, từ 6,2% đến 15,5%, cơ cấu lao động đã qua đào tạo trung học chuyên nghiệp thấp nhất chỉ từ 3,8% đến 4,2%.
Xem thêm: Địa lí 12: Từ bảng 17.2 (SGK), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo nhóm ngành