Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12 : Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo số liệu ở bảng 18.2 (SGK)
Quá trình đô thị hóa đã mang lại cho nước ta nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội như tạo nên một thị trường tiêu thu hàng hóa vững mạnh, Sử dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động,… tuy nhiên bên cạnh những mặt lợi thì quá trình đô thị hoa còn có mặt hại như gây ô nhiễm môi trường, sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên,… chúng ta cùng đi tìm hiểu về quá trình đô thị hóa ở nước ta để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12: Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo số liệu ở bảng 18.2 (SGK).

Câu hỏi 3 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo số liệu ở bảng
Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo số liệu ở bảng 18.2 (SGK):
Địa lí 12: Vẽ biểu đồ (kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta theo số liệu ở bảng

Xem thêm: Địa lí 12: Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm