Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12 : Trình bày đặc điểm đô thị hoá ở nước ta
Việt Nam ta là một nước đang phát triển, để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì nhà nước ta đã có những chính sách đổi mới phù hợp với kinh tế hiện nay. Nhờ vào công nghiệp hóa- hiện đại hóa mà nước ta có được những thành quả bước đầu vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển công nghiệp hóa- hiện đại hóa thì có một quá trình diễn ra song song đó là quá trình đô thị hóa. Để hiểu rõ về quá trình này cũng như bản chất của nó chúng ta cùng đi tìm hiểu về đô thị hóa.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12: Trình bày đặc điểm đô thị hoá ở nước ta.

Câu hỏi 1 bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Đô thị hoá là một quá trình kinh tế - xã hội, mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong các thành phố, nhất là các thành phố lớn, là sự phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
  • Đặc điểm của đô thị hoá là:
+ Dân số thành thị có xu hướng tăng nhanh
+ Các thành phố lớn và cực lớn có sự tập trung đông dân cư
+ Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi.
Xem thêm: Địa lí 12: Phân tích những ảnh hưởng của quy trình đô thị hoá ở nước ta đối với phát triển