Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12 : Nêu ví dụ minh hoạ điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường ở nước ta hiện nay.
Nước ta đang đứng trước tình trạng chuyển dịch dân số mạnh mẽ từ nông thôn lên thành thị. Sự chuyển dịch này làm tăng số dân thành thị và giảm đi số dân nông thôn. Quá trình chuyển dịch này mang lại nhiều lợi ích như cung cấp nguồn lao động, giải quyết thất nghiệp thiếu việc làm. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thì quá trình này có những hậu quả như ô nhiễm môi trường, thiếu chỗ ở,… để hiểu rõ về vấn đề này chúng ta cùng đi tìm hiểu những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường ở nước ta hiện nay.Từ đó các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi giữa bài bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12: Nêu ví dụ minh hoạ điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường ở nước ta hiện nay.

Câu hỏi giữa bài bài 18 trang 79 sgk Địa Lí 12
Trả lời:
Ví dụ minh hoạ điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hoá đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường ở nước ta hiện nay:
Ở nhiều thành phố nước ta, quá trình đô thị hóa đã dẫn đến nhiều hậu quả như: nạn thiếu việc làm, nghèo đói ngày càng tăng, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, ô nhiễm môi trường, gia tăng các tệ nạn xã hội. Ví dụ:
- Ở Hà Tĩnh, biển bị ô nhiễm nặng nề do các nguồn nước thải sinh của các khu công nghiệp.
- Hồ Tây gần đây bị ô nhiễm nghiêm trọng làm cá chết nổi trắng mặt hồ.
- Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.
- Nạn thất nghiệp gia tăng.
- Dịch bệnh tràn lan (sốt xuất huyết).
Xem thêm: Địa lí 12: Trình bày đặc điểm đô thị hoá ở nước ta Địa lí 12 bài 18 trang 79 SGK